Zajęcia dotyczące zwierząt budzą zawsze wśród Dzieci ogromne zainteresowanie. Czasami okazuje się, że wśród maluchów już są wolontariusze i działacze społeczni.